Afklaring af arbejdsevne

Afklaring af arbejdsevne

Hvis du har brug for at få afklaret din arbejdsevne, tilbyder FNOS dig et individuelt tilrettelagt afklaringsforløb. Du er formentlig på sygedagpenge eller kontanthjælp. Det kan også være, at du er i fast arbejde, men at der er brug for en afklaring af din arbejdsevne.

Formålet med forløbet er, at afklare din arbejdsevne i en virksomhedspraktik – altså i praksis. Din arbejdsevne beskrives udførligt i en skriftlig rapport, der sammen med dine øvrige sagsakter danner grundlag for dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

 

Formål

Formålet er at afklare og beskrive dine ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Afklaringen skal ses som en metode, der munder ud i en statusrapport, der danner rammen for kommunens beslutning om fremtidigt forsørgelsesgrundlag, med fokus på ordinært job, fleksjob, job med støtte eller uddannelse.

Det tilstræbes, at du opnår erfaringer og indsigt som grundlag for at se nye muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe

Afklaringsforløbet er et tilbud til dig, der er på kontanthjælp eller sygedagpenge jf. LAB § 32.

 

Metode

FNOS sammensætter et individuelt tilrettelagt og håndholdt forløb for dig. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og forudsætninger, og der tages videst muligt hensyn til din situation, dine ønsker og behov.

Der er tilknyttet en fast jobkonsulent, som følger dig igennem hele forløbet.

Visitation sker gennem sagsbehandleren, som tager kontakt til FNOS. Det første møde mellem dig og jobkonsulenten foregår typisk i jobcenteret, hvor forventningerne afstemmes mellem dig, jobcenter og FNOS. FNOS modtager relevante sagsdokumenter af sagsbehandler.

Jobkonsulenten har herefter en eller flere indledende samtaler med dig, alt efter hvad der skønnes nødvendigt. Det forventes, at du er aktiv deltagende i hele forløbet i det omfang, du har ressourcerne hertil.

Afklaringen vil primært foregå ude på en arbejdsplads i form af en virksomhedspraktik. Virksomhedspraktikken kan være indenfor såvel det offentlige som det private arbejdsmarked. Der kan forekomme et eller flere praktikforløb i afklaringsforløbet.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail