Mentor

Mentor

FNOS kan tilbyde en mentor til dig, som har brug for at påbegynde job, uddannelse eller at fastholde en af disse. Mentorordningen hører ind under Lov om aktiv beskæftigelse.

 

Formål

Formålet er at støtte dig i at påbegynde og eller fastholde beskæftigelse, hvad enten det er indenfor uddannelse eller i et job.

Mentorens funktioner kan være meget forskelligartede. Et eksempel kan være vejledning til, hvordan man som lønmodtager begår sig på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, vejledende samtaler med din arbejdsgiver, udredninger af konflikter på arbejdspladsen, særlig støtte til morgenvækning, støtte til at få struktur i din hverdag eller andet, som for dig er en barriere i forhold til beskæftigelse.

 

Metode

Mentorfunktionen kan i nogle situationer være afgørende for det beskæftigelsesfremmende formål. For at få det bedst mulige samarbejde med dig, er det vigtigt at der skabes tillid mellem dig og mentor. FNOS er af den opfattelse, at relationen mellem dig og mentor er en vigtig grundsten for samarbejdet, og FNOS sammensætter derfor også et individuelt tilrettelagt forløb for dig.

Et mentorforløb er for en begrænset periode. Det tilstræbes at du opnår de personlige kompetencer der er nødvendige for, at kunne fastholde beskæftigelse, så du på sigt ikke har brug for en mentor.

 

Indhold

Hvis du og kommunen har fundet frem til, at du har brug for en mentor, afholdes der et visitationsmøde mellem dig, FNOS og kommunen.

Det første møde mellem dig og mentor vil enten være ved visitationsmødet eller ved efterfølgende møde hos FNOS. Vi ligger vægt på, at mentor matches dig bedst muligt, ud fra en vurdering af dine problematikker og personlighed.

 

Dokumentation

Ved visitationen fastsættes de overordnet mål af kommunen. Som hjælp til at synliggøre dine resultater evalueres der den 6 og den 11 uge ud af en periode på 13 uger. Evt. justeringer af gældende mål afstedkommer nye delmål og vil fremgå af evalueringerne. 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail