Støtte-kontakt person

Støtte-kontakt person

FNOS kan tilbyde dig en støtte-kontakt person, hvis du har særlige vanskeligheder med at få din dagligdag til at fungere. En støtte-kontakt person bevilliges efter Serviceloven § 85, og kan kun ske gennem aftale med din sagsbehandler.

 

Formål

Hvis du på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, kan der være behov for en særlig hjælp i form af en støtte-kontakt person.

Støtte-kontakt personen kan være med til at støtte din udvikling og dine personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., således at du bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

 

Metode

For at få det bedst mulige samarbejde med dig er det vigtigt, at der skabes tillid mellem dig og støtte-kontaktpersonen. FNOS er af den opfattelse, at relationen mellem dig og støtte-kontaktpersonen er en vigtig grundsten for samarbejdet, og FNOS sammensætter derfor også et individuelt tilrettelagt forløb for dig.

I samarbejde med dig skal støtte-kontakt personen bidrage til at skabe en tilværelse for dig på dine egne præmisser.

 

Visitation

Hvis du og kommunen har fundet frem til, at du har brug for en støtte-kontakt person, afholdes der et visitationsmøde mellem dig, FNOS og kommunen.

Det første møde mellem dig og støtte-kontakt personen vil enten være ved visitationsmødet eller ved efterfølgende møde hos FNOS.

 

Dokumentation

Ved udgangen af første mdr. efter at du er blevet tilknyttet FNOS, udarbejder du og din støtte-kontakt person en målsætning, som tager udgangspunkt i de ting der er brug for at arbejde med.

Som hjælp til at synliggøre dine resultater evalueres der hver tredje mdr., og evt. justeringer af gældende mål afstedkommer nye målsætninger som sendes til sagsbehandleren. 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail