ADHD

ADHD

ADHD (attention deficit /hyperactivity disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse der består af to dele: Opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet.

ADHD optræder hos ca. tre til fem procent af alle børn. Drenge rammes fire til fem gange hyppigere end piger.

Når man har ADHD er der en forstyrrelse i hjernens funktioner. Det kan skyldes en eller flere af følgende forhold:

•Arv (60-80 procent af variationen menes at skyldes arv)

•Uheldige påvirkninger i graviditeten (eksempelvis alkohol, tobak og infektioner)

•Meget små eller for tidligt fødte spædbørn

•Hjerneskader opstået i de første leveår

 

Personligheden hos mennesker med ADHD er lige så forskellig som hos alle andre. Man kan være hyperaktiv og udad reagerende eller indadvendt og flegmatisk, og man har ikke nødvendigvis hele spekteret af problemer.

Der er også forskel på, hvordan man selv oplever sit handicap. Og det er meget individuelt, hvad det betyder for evnen til at klare dagligdagen med bolig, socialt liv, uddannelse eller arbejde.

Mennesker med ADHD har et handicap, der kommer til udtryk som en forstyrrelse af evnen til opmærksomhed og aktivitet. Det betyder, at man:

•kan have vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden

•kan have vanskeligt ved at koncentrere sig

•kan have vanskeligt ved at tilrettelægge aktiviteter

•let lader sig distrahere

•kan have uro i hænder eller fødder

•kan have en meget støjende adfærd

•kan være impulsive og ofte afbryder andre

•kan mangle situationsfornemmelse

 

Ofte er der også problemer med motorikken, indlæringsproblemer, adfærdsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse eller depression.

Forstyrrelsen er mest kendt hos børn, men hos mere end halvdelen følger handicappet med ind i voksenalderen. ADHD forekommer i alle sværhedsgrader og med en glidende overgang til det normale.

Heldigvis er der en række mestringsstrategier og behandlingsmuligheder. Her er der tre hovedoverskrifter:

•Uddannelse

•Psykosocial intervention

•Medicinsk behandling

 

Med uddannelse kan man skabe en større forståelse for sit handicap og dermed lære at begå sig mere hensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser. Den psykosociale indsats handler om en indsats i samarbejde med en evt. støtte/kontaktperson, der går ind og hjælper med helt basale ting i hverdagen, som struktur, bolig, kontakt til myndigheder, psykiater mm. Medicinsk har der de senere år været en rivende udvikling, og i dag er der mulighed for at få ordineret en lang række produkter, der kan målrettes til den enkeltes behov.

 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail