Aspergers Syndrom

Aspergers Syndrom

Aspergers syndrom (ofte forkortet AS) er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (neuropsykiatrisk tilstand) indenfor autismespektret. Diagnosen kan kun stilles af en psykiater som bruger diagnosekriterierne fra WHO diagnosesystem ICD-10. Aspergers Syndrom udspringer af en anderledes hjernefunktion, men de fleste bagvedliggende mekanismer er usynlige. De symptomer, man diagnosticerer efter, er blot den synlige del.

Tilstanden er 3-10 gange hyppigere hos drenge end piger. Ca. halvdelen af mennesker med AS har en førstegradsslægtning med Aspergers Syndrom eller autistiske træk. Tilstanden bliver som regel tydelig efter treårs alderen, i børnehave- skolealderen.

Syndromet viser sig primært i form af:

  • Problemer med social kommunikation.
  • Problemer med socialt samspil.
  • Problemer med social forestillingsevne.

Dertil kan forekomme en række andre karakteristiske træk som motoriske problemer, meget snævre interesser og speciel sprogbrug. Man kan hænge fast ved ubøjelige rutiner eller ritualer, forholde sig til stereotype og gentagne sager, eller lade sig besætte af dele eller objekter. De forskellige træk kan dog vise sig med mere eller mindre intensitet. Desuden ses der ofte sanseforstyrrelser af forskellig art. Der kan både være tale om hypersensitivitet, meget skarpe sanser – og hyposensitivitet – det modsatte. Mange oplever overfølsomhed eller manglende respons på sensoriske stimuli som f.eks. berøring, lyd, lugt, smag, smerte og temperatur.

Når sanseindtrykkene rammer en typisk – såkaldt normal – hjerne, bliver de straks synkroniseret og udvalgt til et meningsbærende overblik. I den autistiske hjerne sker denne udvælgelsesproces ikke. Derfor siger man, at mennesker med AS tager udgangspunkt i detaljer, mens andre tager udgangspunkt i helheder. En væsentlig ulempe ved at være detaljeorienteret er, at det tager meget længere tid at orientere sig og få overblik, især i nye og uvante situationer. Det gør det sværere at planlægge og være fleksibel, og det gør det samtidig vigtigt at leve struktureret og med et ret fast skema.

Den følgevirkning af detaljeorienteringen, som giver flest problemer med omverdenen er, imidlertid den meget svage, næsten fraværende, udvikling af det nonverbale sprog (blikkontakt, mimik og kropssprog). Hele det sociale samspil, som gør mennesker til effektive og succesfulde "flokdyr", fungerer via det nonverbale sprog, hvilket kan være meget vanskeligt at afkode når man har Aspergers Syndrom.

Man ser ofte at der er følgesymptomer eller det man kalder komorbiditet. Når Aspergers Syndrom er kombineret med en eller flere komorbide lidelser, bliver den naturligvis meget vanskeligere at håndtere.

Følgesymptomerne kan være:

  • Spiseforstyrrelser
  • Depressive træk, angst, selvmordstanker - sorg over at være anderledes og ensom.
  • OCD - tvangstanker, tvangshandlinger.
  • Psykoser ved belastning.
  • ADHD.
  • Tourettes syndrom
  • Biopolar Lidelse

Der findes et bredt register af metoder, som hver for sig og især i kombination kan bedre tilværelsen for mennesker med AS og deres familie.

Metoderne kan inddeles i oplysning, specialpædagogik, familiestøtte og andre metoder, bl.a. medicinsk behandling.

Oplysning ("psykoedukation") om handikappets årsagsforhold, symptommønster, fremtidsperspektiver osv. er helt central.

Specialpædagogik går ud på at tilrettelægge en dagligdag, så udviklingsmulighederne frigøres bedst muligt. Det kræver som basis konsekvent strukturering af dagligdag, så den bliver forudsigelig og forståelig. Gentagelser, skemaer, og synliggørelse (billeder, ikoner!) er godt i denne fase. Man bør udnytte personens stærke sider, fx den visuelle begavelse.

Kunsten er, når der er skabt en tryg basis, at udfordre og udvikle, så langt evnerne rækker. Der bør være en så tæt kontakt til det almindelige liv som muligt, stadig under beskyttende former.

Medicinsk behandling kommer sjældent på tale. Det vil først og fremmest dreje sig om antipsykotiske midler til sekundære psykotiske reaktioner og antiepileptika ved kramper.

Individuel samtalebehandling har fået ny betydning i de senere år, hvor man er blevet bedre til at tilpasse samtaleformen til det kommunikationshandikap, der ofte er. Det kan være godt at have kontakt til en person, som forstår ens vanskeligheder og usikkerhed ved at være anderledes og kan hjælpe med at sætte ord på handikappet.

Handikappet er livslangt og kræver konstant justering efter skiftende behov.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail