Hvem er vi

Hvem er vi?

Historik

Det var forholdsvis nyt at forholde sig til ADHD i 1998, da Karsten Budek og Frank Deela mødte hinanden på en specialskole på Lolland - en skole for børn og unge med ADHD. Karsten og Frank opbyggede sammen skolens udslusningsafdeling for de ældste elever.

Sakskøbing Kommune manglede et tilbud til de unge, som var færdige med udslusningen, og på denne baggrund iværksatte Frank og Karsten i 2002 virksomheden ”Fremtiden Ungbo”, som i dag er Fremtiden Nord Syd (FNOS).

FNOS har i dag ansat 19 medarbejdere, som alle engagerer sig i arbejdet med at støtte den enkelte borger i at udvikle sit eget potentiale i livet, i dagligdagen, på arbejdspladsen, på uddannelsen.

FNOS har gennem årene særligt specialiseret sig indenfor diagnoserne ADHD og Aspergers Syndrom. De senere år er målgruppen blevet væsentligt bredere, og vi har derfor en solid erfaring med mange forskellige psykosociale problematikker.

FNOS har en vifte af tilbud, bl.a. indeholdende § 85 støtte efter Serviceloven, afklaringssager i forhold til arbejdsmarkedet, Tirsdagsklub og Skovprojekt. Tilbuddene er beskrevet under Kommunen.

 

Metode - Hvad gør vi

Nøgleord for vores måde at arbejde på er helhedsorienteret og håndholdt. Faglighed og empati er grundlaget for vores arbejde.

Vi følger borgerne tæt, men vores mål er at borgeren skal arbejde hen imod at blive selvhjulpen. Derfor overlader vi gradvist mere og mere ansvar til borgeren.

Vi støtter vores borgere i at lære af egne erfaringer som grundlag til at komme videre. Vi skaber en støtte, der giver plads til fejl uden nederlag.

FNOS arbejder ud fra mål og handleplaner. Dette sker i samarbejde med borgeren og kommunen. Dokumentationen udarbejdes løbende hvor udviklingen beskrives og tidsintervalerne afhænger af type af forløb. 

Søg på hjemmesiden

Læs også om..

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail