Klubaften

Klubaften

Klubaften er et gratis tilbud til borgere der er tilknyttet FNOS.

Klubaften afholdes hver tirsdag i tidsrummet kl. 17-20.30.

Målgruppen er borgere med en diagnose indenfor det autistiske spektrum, meget ofte diagnosen Aspergers Syndrom og som profiterer af struktureret og forudsigelige rammer.

Formålet er at støtte de pågældende borgere i at opnå og fastholde et socialt netværk, der som oftest er meget spinkelt for målgruppen, og hvor borgerne ligeledes kan afprøve og tillære sig sociale færdigheder under trygge rammer. Den enkelte bliver superviseret/guidet under 4 øjne for at få en hensigtsmæssig adfærd i en given situation m.m.

I samarbejde med borgerne laves der fælles aftensmad, og der tages forskellige emner op som tænkes at være interessante for målgruppen. Det er brugerne af klubben, som er med til at sammensætte indholdet og menuen for aftenen. Der laves et klubprogram for 2 måneder ad gangen. Der er to faste medarbejdere tilknyttet.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail