Kursus

Kursus

FNOS tilbyder en række mindre kursusforløb indeholdende konflikthåndtering samt psykoedukation omkring angst og depression. Tilbuddet kræver minimum 5 deltagere af hensyn til gruppedynamikken, og er derfor ikke et fast tilbud, da det er afhængigt af efterspørgslen.

Der er løbende indtag af kursister.

Det er gratis at deltage for borgere, der er bosiddende i Allerød kommune.

For yderligere information og evt. tilmelding og opstartsdato, kontakt underviser og specialkonsulent Alice Raasdal på telefon 40 81 5079.

De forskellige kurser er i forlængelse af hinanden, og derfor alle lagt om torsdagen i samme tidsrum.

 

Konflikthåndtering.

Kurset har en varighed af 6 uger, og afholdes om torsdagen i tidsrummet kl. 16 til 17.30 på adressen Gydevang 2B, 3450 Allerød.

Borgeren vil få udleveret kursus materiale og en konfliktdagbog.

Kurset giver borgeren mulighed for at lære om sine egne og andres konflikter, og hvordan de kan håndteres på en konstruktiv måde. Der tages udgangspunkt i konflikter, som den enkelte kursist selv har oplevet, eller står med lige nu.

Kommunikation er et vigtigt element i at kunne håndterer konflikter. På kursuset gennemgås følgende:

 • Giraf og ulvesprog
 • Kommunikations øvelser
 • Hvilke følelser har jeg
 • Hvad kan jeg gøre, når mine følelser ” løber af med mig”
 • Hvad består en konflikt af
 • Konflikttrappen
 • Konfliktdagbog

 

Psykoedukation (handicapforståelse) omkring angst.

Kursuset har en varighed af 2 dage, og afholdes om torsdagen i tidsrummet kl. 16 til 17.30.  

På kursuset gennemgås begrebet angst, og hvad angst egentligt består af.

Det giver den enkelte kursist mulighed for at kunne forstå sine egne symptomer. Derefter gennemgås konkrete metoder til, hvordan man kan udfordre sin angst og dermed få et mere frit liv. Der tages udgangspunkt i de kognitive metoder.

På kursuset gennemgås følgende elementer:

 • Hvad er angst
 • Hvordan håndterer jeg det
 • Hvordan skal jeg leve med min angst
 • Hvordan tænker jeg om mine symptomer
 • Kognitiv træning
 • Medicin

 

Psykoedukation (handicapforståelse) omkring depression.

Kursuset har en varighed af 2 dage, og afholdes om torsdagen i tidsrummet kl. 16 til 17.30.

På kursuset gennemgås hvad en depression er, og hvilke symptomer der kan opstå i forbindelse med en depression.

Gennemgangen vil kunne give den enkelte mulighed for at forstå egne symptomer. Det vil øge opmærksomheden på borgerens egne ressourcer, og hvad den enkelte selv kan få indflydelse på. Der tages udgangspunkt i kognitiv træning i form af skemaer, hvor borgeren finder ud af, hvilke områder man selv kan være med til at ændre.

På kursuset gennemgås følgende elementer:

 • Hvad er en depression
 • Hvad kan jeg selv gøre
 • Hvad tænker jeg om mine symptomer
 • Kognitiv træning
 • Medicin

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail