Mentor

Mentor

Formål


Formålet er at støtte den enkelte borger i at påbegynde og/eller fastholde beskæftigelse, hvad enten det er indenfor uddannelse eller i jobfunktion. Støtten kan også bestå i, at mentoren støtter borgeren med forhold i privatlivet, der kan være en barriere i forhold til beskæftigelse.

 

Målgruppe


Mentorstøtte er et tilbud til borgere jf. LAB § 78.

FNOS har særlig erfaring indenfor diagnoserne ADHD og Aspergers Syndrom. Målgruppen har som oftest tunge problematikker og ofte med psykiatriske overbygninger samt forbrug/misbrug af euforiserende stoffer.

 

Metode

Mentorfunktionen kan i nogle situationer være afgørende for det beskæftigelsesrettede formål. FNOS sammensætter et individuelt tilrettelagt og håndholdt forløb for den enkelte borger. For at kunne møde borgeren, hvor borgeren reelt er, er det vigtigt, at der skabes tillid mellem borger og mentor. Mentors væsentligste arbejdsredskab er derfor relationsarbejde.

FNOS lægger vægt på tværfagligt samarbejde. En koordineret indsats vil både kvalificere og hjælpe borgeren med at komme tættere på arbejdsmarkedet og/eller fastholde beskæftigelse.

Det tilstræbes, at borgeren opnår de personlige kompetencer, der er nødvendige for at kunne fastholde beskæftigelse og på sigt blive uafhængig af mentors støtte.

Antal af mentortimer aftales individuelt mellem FNOS og den enkelte sagsbehandler.

 

Indhold

Visitationssamtale:

Første møde mellem mentor og borger sker enten ved visitationsmøde hos sagsbehandleren eller ved efterfølgende møde hos FNOS.

Borger og mentor matches bedst muligt ud fra en vurdering af borgerens problematikker og personlighed.

 

Individuelt tilrettelagt forløb:

Mentorens funktioner kan være meget forskelligartede. Eksempelvis støtte til hvordan man som lønmodtager begår sig på en arbejdsplads, vejledende samtaler med arbejdsgiver, udredning af konflikter på arbejdspladsen, særlig støtte til morgenvækning, struktur på fritid eller hvad det præcis er, den enkelte borger har særlig brug for støtte til.

Gennem kendskab til borgeren kan der vise sig behov for anden indsats fx samtaler med jobkonsulent, tilknytning af § 85 støtte m.v.

 

Dokumentation

Løbende orientering sker altid efter individuel aftale med sagsbehandleren men som udgangspunkt dokumenterer FNOS, udfra et 13 ugers forløb, i den 6 og 11 uge. Såfremt forløbet ønskes forlænget, følger dokumentationen bevillingen. 

Målene fastsættes af kommunen ved visitationen og evt. nye (del)mål vil fremgå af evalueringsrapporterne. 

 

 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail