Skovprojektet LAB 32

Skovprojektet LAB 32

Et særligt tilrettelagt projekt med mulighed for opkvalificering og afklaring jf. LAB 32,2. Gennem 3 år har vi samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen (NST) og udviklet et dagsforløb, målrettet borgere som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet.

Vores nyeste projekt indeholder reelle arbejdsopgaver indenfor skov- og naturpleje, undervisning, fysisk træning samt individuelle opfølgnings- og udviklingssamtaler. Opgaverne i skoven tilstræbes at være meningsfulde og med et konkret formål. Opgaverne er derfor primært til gavn for skovgæster og andre brugere af skoven.

 

Formål

Vi tilbyder individuel udvikling, socialtræning i grupper, praktiktræning i et arbejdsrelateret miljø, fysisk træning, undervisning og oprettelse af praktikker, samt afklare borgernes ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

 

Målgruppe

Hvorvidt en borger er i målgruppen afklares ved en visitationssamtale men som udgangspunkt skal borgerne være omfattet af beskæftigelseslovens § 2-5 og 7-14. Målgruppevurderingen er baseret på hvorvidt det vurderes at vedkommende vil profitere af forløbet og kunne indgå i den aktuelle gruppe. 

Aktive misbrugere kan godt være deltagende i projektet, men fremmøde i væsentligt påvirket tilstand tillades ikke og kan medføre hjemsendelse.

Forløb

Ethvert forløb starter med en visitationssamtale hvor det bliver vurderet om borgeren er i målgruppen. Derefter aftales foreløbige fokuspunkter for forløbet, samt eventuelle hensyn i forhold til timer og aktiviteter.

Herefter udarbejder vi en individuel ugeplan.

I projektet bliver borgerens personlige, faglige og sociale ressourcer klarlagt samt arbejdet med borgerens fokuspunkter. Alle forløbende bliver individuelt tilrettelagt og derfor er borgernes mål oftest meget forskellige.

Som en del af projektet kan der iværksættes enten, hel eller delvis praktik i en eller flere virksomheder eller på uddannelsesinstitution - tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes behov. Borgerne vil derudover blive fulgt tæt af deres primærkonsulent både i praktikken og udenfor via ugentlige opfølgningssamtaler.

Når et forløb nærmer sig sin afslutning vil vi have mulighed for at tilrettelægge mentorstøtte med en medarbejder tilknyttet skovprojektet for at sikre, at borgeren fastholdes i den gode udvikling og hjælpes godt i gang med fx praktik eller uddannelse. 

 

Arbejdsopgaver i skoven

Udgangspunktet i projektet er at der ikke er et egentligt produktionsmål. Arbejdsopgaverne kan derfor udføres i det tempo som borgernes evner og energi giver mulighed for.

Skov og naturpleje

 • Bearbejdning og produktion af naturmaterialer til byggeprojekter
 • Beskæring langs stier, ruter og pladser
 • Renholdelse og oprydning
 • Brændeproduktion til naturskolen/basen
 • Tilsyn (hegninger og løsdrift)
 • Opsyn og afrapportering til Skov- og Naturstyrelsen
 • Sikring af adgang til skoven efter storm og kraftig snefald
 • Opdatering af skovkort
 • Rydning af invasive arter
 • Vedligeholdelse af faste installationer, fx o-løbsposter

Ad-hoc

 • Vedligeholdelse af værktøj
 • Udendørs oprydning og vedligehold, fx lapning af huller i vej, sikre adgang efter storm
 • Bygningsvedligeholdelse, fx malerarbejde, udskiftning af mindre enheder
 • Opdatering af projektskitser og værktøjsoversigt
 • Naturvandringer med naturvejleder
 • Undervisning i skov- og naturrelaterede emner
 • Klappere på klapjagter
 • Høslet fx i store le-dag

 

Arbejdstøj/sikkerhedsfodtøj

I forbindelse med bevilling af deltagelse i skovprojektet, er det et krav at der bevilliges arbejdsbukser og sikkerhedsfodtøj.Naturstyrelsen stiller handsker, T-shirts og arbejdsjakker til rådighed i bevillingsperioden.

 

Undervisning i modulerne

Undervisning forgår i mindre hold indenfor følgende temaer:

- Kend dine kompetencer

- Den gode ansøgning

- Konflikthåndtering

- Personlig udvikling

- Nå dine mål

- Stress håndtering

- Det gode kompetence CV

- Den gode samtale

- Job og uddannelseskompasset

- Positiv psykologi

- Hvad er god kommunikation

 

Madordning

Som en fast del af dagsprogrammet tilbydes der morgenmad kl. 8.30 og fællesfrokost hver tirsdag. Borgere kan i måltidssituationer træne sociale færdigheder samtidig med at de får et sundt og nærende måltid.

Borgerne kan desuden øve sig på almindelig dagligdagsrutiner, herunder indkøb og tilberedning. 

 

Transport

Som udgangspunkt skal borgeren selv møde på Gydevangen 2B, 3450 Allerød Ved særlige behov kan der etableres hentning og hjemkørsel til og fra bopæl, samt morgenvækning.

 

Dokumentation

Primærkonsulenten vil løbende dokumentere observationer og progression hos den enkelte, samt fremsende forløbsstatus hver 6 uge. Ved forløb på over 24 uger eller derover udarbejdes en afsluttende Evaluerings og kompetencevurdering.

Følgende punkter beskrives i den afsluttende Evaluering og kompetencevurdering:

 • Fremmøde
 • Arbejdsmarkedserfaring
 • Sociale kompetencer
 • Indlæringsevne
 • uddannelseserfaring
 • Interesser
 • Omstillingsevne
 • Arbejdsrelevante ønsker og arbejdsidentitet
 • Præstationsforventning
 • Bolig og økonomi
 • Helbred
 • Socialt netværk

Samt progressionsvurdering i forhold til de aftalte fokuspunkter og anbefaling til fremtidig indsats.

 

Vi tilbyder

Et rummeligt og stabilt miljø med plads til forskelligheder og hvor veluddannet personale tager hånd om den enkeltes aktuelle situation og sørger for tæt opfølgning.

Udvikling af borgerens sociale færdigheder igennem konkrete pædagogiske indsatser i forhold til de individuelle aftalte fokuspunkter

Derudover kan vi som en del af et individuelt tilrettelagt forløb også tilbyde:

 • Kombination af skovprojekt og virksomhedspraktik.
 • Kombination af skovprojekt og misbrugsbehandling
 • Kombination af skovprojekt og terapeutiske samtaler

Vi samarbejder tværfagligt med evt. støtte-kontaktpersoner, UU-vejleder, sundhedsfagligt personale og andre fagprofesionelle omkring borgeren, for at tilbyde så helhedsorienteret en indsats som muligt.

 

Personalet

Vores team består af pædagogisk uddannet personale og socialrådgiver, som både har praktisk og teoretisk erfaring med bl.a. narrative samtaler, motivationssamtaler, coaching samt erhvers- og uddannelsesafklaring.

 

Efterværn

Når en borger afsluttes i skovprojektet er der ofte brug for en stille og glidende overgang til fx virksomhedspraktik eller andet.

Vi tilbyder derfor et udslusningsforløb hvor kontaktpersonen følger borgeren og er med til at fastholde den gode udvikling som er opnået i skovprojektet. Et udslusnings/opfølgningsforløb består typisk af 3 mentortimer pr. uge i en begrænset periode. Vores erfaring viser, at dette kan variere ml. 6-26 uger.

 

Kontaktoplysninger

Ønskes oplæg omkring Skovforløbet, visitation eller er der andre spørgsmål, kontaktes:

Heidi Stenbæk

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 25118351

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail