Støtte-kontakt person

Støtte-kontakt person

For personer, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, kan der være behov for en særlig hjælp til at opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse. Dette kan opnås gennem ledsagelse som socialpædagogisk bistand, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter, f.eks. i forbindelse med fritids- og kulturtilbud.

 

Formål

Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser, og at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten kan endvidere være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

 

Målgruppe

Målgruppen er karakteriseret ved, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere uden støtte.

 

Metode

Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Støtten tildeles efter en individuel behovsvurdering og forsøges matchet bedst muligt i forhold til medarbejder. Vi arbejder helhedsorienteret, håndholdt og nærværende.

  

Dokumentation

Løbende orientering sker efter individuel aftale med sagsbehandleren.

Udover de evt. fastsatte mål fra kommunen udarbejdes en målsætning ved udgangen af første måned efter, at borgeren er blevet tilknyttet en støtte-kontakt person fra FNOS. Herefter evalueres hver tredje måned og eventuelle justeringer af gældende mål afstedkommer nye målsætninger som sendes til sagsbehandleren. 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail