Temaaften ADHD

Temaaften ADHD

Temaaften ADHD er et løbende tilbud til borgere, der har ADHD. Her vil der være mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre unge/voksne med ADHD.

Temaaften afholdes over 3 torsdage fra kl. 18.00-20.00. Tilbuddet kræver minimum 3 deltagere af hensyn til gruppedynamikken, og er derfor ikke et fast tilbud, da det er afhængigt af efterspørgselen. Temaaftener foregår i en afslappet og rolig atmosfære, og der vil blive budt på kaffe, the m.m.

For borgere i Allerød kommune, der er tilknyttet FNOS, er det gratis at deltage.

For yderligere information og evt. tilmelding og opstartsdato, kontakt underviser og specialkonsulent Jan Andersen på telefon 22 97 79 73.

Temaaften ADHD tager udgangspunkt i forskellige oplæg, hvor der efterfølgende er mulighed for debat.

Emnerne ved disse oplæg vil være:

•Handicapforståelse. Her vil vi forsøge at skabe en større forståelse for diagnosen ADHD og derigennem give den enkelte et indblik i at begå sig mere hensigtsmæssigt i forhold til sine omgivelser.

•Struktur. Vi vil tale om vigtigheden i at have en struktureret hverdag. Hvordan får den enkelte helt dagligdags ting som rengøring, tøjvask, indkøb mm. sat i system, så det ikke bliver en uoverkommeligt og umulig opgave.

•Støtte/kontakt person. Vi vil tale om hvad man kan bruge en sådan ordning til, så støtten bliver konstruktiv og ikke et ”nødvendigt onde”. På hvilke områder i livet kan en støtte-kontakt person hjælpe, støtte og vejlede.

•Medicin. Det er forskelligt hvorvidt man tager medicin eller ej, blot fordi man har ADHD. For nogle er det en hjælp, for andre ikke. Vi vil gennemgå de typiske præparater, der ordinæres til mennesker med ADHD, præparaternes virkning, fordele og ulemper m.m.

•Job/uddannelse. Det er meget forskelligt, hvor den enkelte er i forhold til beskæftigelse. Mulighederne og tilbuddene er mange, og dette kan virke fuldstændigt uoverskueligt. Vi vil tale om, hvilke muligheder der er for at forbedre den enkeltes chance for at gennemføre med succes.

Gruppen kan endvidere selv have nogle relevante emner, som kan tages op i fælles forum.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail