Botræning

Botræning

Personalet har følgende fokuspunkter, som er social træning, selvforståelse, økonomi, personlig hygiejne, rengøring, madlavning, uddannelse og arbejde. Der arbejdes hen imod at borgeren er aktiv deltager i eget liv og kan tage ansvar i alle ovenstående aspekter.

 

Social træning

I den daglige sociale træning tages der udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. Der arbejdes med visualisering, individuelle planer og manualer samt struktur.

Der er opmærksomhed på, at når den unge (beboeren) indgår i nogle sociale relationer, de ikke umiddelbart har valgt, kan sanserne blive overstimulerede uden at den unge selv kan sætte ord på.

Lyde, lugte, berøring, lys- og smagssanserne kan i disse situationer være så dominerende, at det kan få den unge til at holde sig for sig selv, da de ofte ikke ved hvad de skal gøre ved det. I disse situationer er det vigtigt, at der lægges en handleplan for den unge i forhold til tidsperspektivet i samværet med andre, således at det bliver en positiv oplevelse i stedet for et nederlag.

Den enkelte har mulighed for at deltage i Tirsdagsklubben, der tilbydes i FNOS` lokaler i Allerød. Læs om tilbuddet under ”Tilbud og Forløb”.   

 

Selvforståelse

Personalet arbejder med individuelle redskaber til, at den enkelte får en bedre selvforståelse for sig selv og sit handicap. Der arbejdes med at forstå egne tanker, følelser og handling.

Ovenstående er en proces, og her er det vigtigt, at få klarhed over om den enkelte tænker cirkulært eller lineært.

I sociale sammenhænge er det af yderst stor betydning at kunne kæde tanker, følelser og handling sammen og forstå disse. Ofte er det i disse sammenhænge, mennesker med Aspergers Syndrom oplever mange nederlag, og det føles derfor nemmere at trække sig fra kontakt. Der skabes en social isolation.

Der ydes personlig vejledning til hver enkelt, da der nemt kan opstå forstyrrelser, såfremt der er andre til stede. 

 

Økonomi

Det er vigtigt at forstå vigtigheden i at have penge til hele måneden, uanset hvilket forsørgelsesgrundlag den enkelte har. Der arbejdes hen imod, at den enkelte beboer lærer at tage ansvar for egen økonomi, og hver beboer har deres eget selvstændige budget, hvor alle faste udgifter figurerer. Af fælles udgifter indbetaler den enkelte beboer 500,- kr. til fælles aftensmad samt 700,- kr. til internet, el og vedligeholdelse. Dette er aktuelle beløb fra 2015, og vi gør opmærksom på, at priserne kan ændres) 

 

Personlig hygiejne

Nogle af beboerne har en svag eller ingen fornemmelse af deres personlige hygiejne. På det individuelle plan arbejdes der mod at få faste rutiner omkring hygiejnen. En dårlig egen hygiejne kan være med til at isolere yderligere og/eller stigmatiserer i forhold til normerne i det omkringliggende samfund, uddannelsessystem, arbejdsplads m.m. 

 

Rengøring og madlavning

Der bliver lagt en individuel rengøringsplan for hver beboer, hvor der tages hensyn til, hvor meget den enkelte formår i forhold til dennes stresstærskel og personlige overskud. Derudover får hver enkelt en rengøringsplan for fællesarealerne samt græsslåning og hækkeklipning. To gange gange om året er der fælles hovedrengøring samt en årlig fælles udendørs arbejdsdag.

Der arbejdes hen imod, at hver enkelt får tilegnet sig nogle rutiner for almindelig husholdning, herunder rengøring, indkøb, madlavning, og hvad der ellers hører til.

Hver beboer har en fast maddag om ugen, hvor de i samarbejde med personalet tilrettelægger indkøb, madlavning, borddækning, oprydning m.m. 

 

Uddannelse og arbejde

Et af de helt grundlæggende menneskesyn hos FNOS er, at det for alle mennesker har en betydning at være en del af samfundet, uagtet hvilke forsørgelsesgrundlag den enkelte har. Dvs. at individet deltager og bidrager til samfundet ved at være i beskæftigelse i det omfang, det enkelte menneske magter det.

Det er meget forskelligt, hvor den enkelte beboer er i sin udvikling hvad angår beskæftigelse. Nogle er påbegyndt en uddannelse, andre er i job, og andre igen er uden nogen form for beskæftigelse.

Den tilknyttede støtte-kontaktperson støtter og vejleder i denne proces, som er meget individuel i tæt samarbejde med kommunens jobkonsulent. Det kan være, at beboeren har brug for at blive kørt til uddannelsessted eller job i en periode, have løbende samtaler med undervisere og eller arbejdsgivere, videregive information omkring handicappet til involverede parter eller noget helt fjerde.  

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail