Visitation Lindebakken

Visitation Lindebakken

Når der visiteres til Lindebakken, afholdes et visitationsmøde med deltagelse af borgeren, evt. pårørende, sagsbehandler og daglig leder af FNOS. Er der enighed om at Lindebakken er det rigtige tilbud for pågældende borger, og borgeren også selv ønsker at flytte ind på Lindebakken, afholdes der herefter et nyt møde med borger, evt. pårørende, daglig leder af FNOS samt den specialkonsulent, der skal have det tætte samarbejde med borgeren.

Det er vigtigt at der bliver forventningsafstemt og skabt en tryg og positiv atmosfære, så borgeren oplever en tryghed i det nye, der skal ske.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail