Metode og pædagogik

Metode og pædagogik

I den første måned efter at borgeren er flyttet ind på Lindebakken, arbejdes der koncentreret og målrettet med at opbygge en relation, hvor tryghed, stabilitet og troværdighed danner grundlag for et samarbejde mellem borger og specialkonsulent. Herefter udarbejder borger og specialkonsulenten den første målsætning, herunder delmål, for § 85 støtten ud fra borgerens kompetencer og relevante områder. Specialkonsulenten fungerer ligeledes som mentor. Selvom beboerne har nogle fællestræk, er alle individualister og unikke. Derfor er det også af største vigtighed, at personalet lærer den enkelte at kende, inden der bliver lagt en pædagogisk plan. Målsætninger udarbejdes altid i samarbejde med borgeren. 

På Lindebakken arbejdes der med anerkendelse- og motivationspædagogik samt respekt for den enkelte og fællesskabet.

Det er vigtigt at anerkende og respektere borgeren for de færdigheder og kompetencer, den enkelte allerede har. Personalet vejleder og instruerer den enkelte ud fra de eksisterende kompetencer, sideløbende med at der er en anerkendende tilgang til udviklingen af nye kompetencer og færdigheder.

 

Medindflydelse/kommunikation

En gang om måneden afholdes der fælles husmøde, og der bliver skrevet referat, som er tilgængeligt for alle huset beboere.

Det skal være rart at være på Lindebakken og et trygt miljø. Personalet er rollemodeller i deres adfærd og kommunikation. Det tilstræbes, at beboerne taler pænt og ordentligt indbyrdes, også ved diskussioner. Man kan godt være uenig, også meget uenig, men det er respekten der skal være dominerende.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail