Visitation FNOS

Visitation til FNOS

Har du som sagsbehandler en borger, du tænker vil profitere af et af vores tilbud, er det første skridt en forventningsafstemning. Sagsbehandler bedes derfor rette henvendelse til Karsten Budek for kort orientering omkring borgeren, hvorefter en pågældende konsulent kontakter sagsbehandler for aftale af visitationsmøde. For at sikre det bedste samarbejde mod fælles mål forventer vi, at der afholdes et visitationsmøde, hvor alle parter deltager.  

Fnos har udarbejdet et visitationsskema, som medbringes til visitationen /eller hvis ønskes, kan fremsendes. I tilfælde af at kommunen har deres eget visitationsskema, bruges dette selvfølgelig. Således sikres at de væsentligste kontaktoplysninger og eventuelt overordnede mål m.m. er modtaget. Efter visitationsmødet fremsendes et kort referat af mødet, igen for at sikre at forventningerne stemmer overens.

Det er en hjælp for os, hvis sagbehandleren har de relvante sagsakter samlet til visitationssamtalen. 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail