Mentorordning

Mentorordning

Hvis I som virksomhed ønsker at ansætte en medarbejder, der har brug for ekstra støtte i en periode, kan man søge om mentorstøtte.  

Mentorer kan være en god gevinst for jeres virksomhed, fordi de hjælper medarbejdere, der har brug for det. 

For at kunne benytte mentorordningen skal støtten være ud over det, I på virksomheden normalt gør for en ny medarbejder.

Støtten kan fx bestå i at give en ny medarbejder en særlig introduktion til organisationen eller instruere den nye medarbejder i, hvordan en opgave skal udføres.

Når I har medarbejdere i almindelig jobtræning, kan det på samme måde være givende at tilknytte en mentor, som sikrer et godt resultat af jeres indsats. 

 

Mål med mentorordningen

Da målet med mentorordningen er at støtte medarbejdere med et særligt behov til at få et fast job, er der vide rammer for, hvad I kan få støtte til, når det drejer sig om mentor.

Det er jobcenteret, som administrerer ordningen.

 

Den rigtige person til mentorordningen

En mentor kan være en medarbejder på jeres virksomhed, og den økonomiske støtte betyder, at mentoren købes fri et antal timer til at hjælpe en ny kollega.

En mentor skal være en rummelig person, der i kraft af erfaring og personlige egenskaber kan udfylde rollen. Kurser for mentorer udbydes desuden landet over, og I kan få støtte til at deltage i kurserne.

At være mentor kan desuden være en spændende opgave, der giver ekstra kolorit på arbejdsdagen for en af jeres medarbejdere.

På CABI's hjemmeside www.cabiweb.dk/mentor kan I finde viden og inspiration om brug af mentorer.

 

 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail