Praktik i virksomheden

Praktik i virksomheden

Virksomhedspraktik er et tilbud efter beskæftigelsesloven, og kan derfor kun sættes i værk med et jobcenter som ansvarlig eller med en såkaldt anden aktør (FNOS) som mellemmand.

 

Hvem kan komme i virksomhedspraktik?

Målgruppen for virksomhedspraktik er forsikrede ledige, kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender og modtagere af ledighedsydelse, førtidspensionister, deltagere i ressourceforløb samt ledige, som ikke er berettiget til offentlige forsørgelsesydelser og fx forsørges af ægtefællen.


Vi har specialiseret os indenfor målgruppen med ADHD eller Aspergers Syndrom, men der kan være mange andre årsager til, at en borger er tilknyttet FNOS. En fællesnævner vil dog som regel altid gå igen – ofte vil der være skånebehov som fx nedsat tid eller andre forhold, der bør tages hensyn til.

Viden om ADHD gør det nemmere for medarbejderne at forstå deres kollega med ADHD. Mange misforståelser og konflikter kan på denne måde undgås. Manglende viden om ADHD kan medføre modstand og bekymring. Det samme er gældende for Aspergers Syndrom. Derfor rådgiver FNOS også gerne ude på arbejdspladsen, og sikrer at arbejdspladsen har en forståelse af handicappet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail