Forskellige praktik forløb

Forskellige Praktikforløb

 

Et praktikforløb er individuelt, og forløbet kan variere alt efter hvad formålet med praktikken er. 

At tage en praktikant ind på arbejdspladsen kræver ekstra ressourcer, præcis som hvis man ansætter en ny medarbejder.  Dette skal man som arbejdsgiver naturligvis være indstillet på, således at de bedste betingelser er til stede, og forventningerne er afstemt. 

En praktikant kan være med til at løse reelle opgaver, og selvom der er tale om en praktik og altså ikke en reel fastansættelse, oplever FNOS fra tid til anden, at et praktikforløb munder ud i en ansættelse til glæde for både praktikanten og arbejdspladsen.

For de fleste mennesker gælder, at det er en tilfredsstillelse at være en del af et fællesskab og svært at stå udenfor.  At være på en arbejdsplads, selv for en kort periode, kan være det, der gør forskellen for den enkelte. 

 

Målet med praktikforløbene kan variere, og hos FNOS er der typisk 3 typer af praktikforløb:

”Snusepraktik”.

En kort snusepraktik er typisk et forløb mellem 1-3 uger.  Nogle af de borgere som er tilknyttet FNOS har få eller ingen erfaringer med arbejdsmarkedet. Her kan en snusepraktik være en mulighed for at afprøve et eller flere erhverv/funktioner, for her igennem at komme tættere på en afklaring i forhold til valg af uddannelse og job. 

Borgeren får mulighed for og snuse til faget, og det sociale liv der er på en arbejdsplads.

Som virksomhed skal man have lyst til at hjælpe borgeren videre, og det kræver at I har tid og lyst til at sætte borgeren ind i de basale arbejdsopgaver.

Der vil altid være tilknyttet en jobkonsulent eller en mentor fra FNOS, som ud over at stå til rådighed, tager sig af alt det administrative arbejde.

 

Virksomhedspraktik med henblik på en afklaring.

Virksomhedspraktikken vil som udgangspunkt have en varighed på 3 måneder. Nogle gange er der behov for at forlænge forløbet yderligere for at få den bedst mulige beskrivelse af borgerens arbejdsevne. Formålet er at afklare og beskrive den enkelte borgers arbejdsevne, ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. 

Borgeren vil enten være på sygedagpenge eller kontanthjælp. 

Afklaringen skal ses som en metode, der munder ud i en statusrapport, der danner grundlag for kommunens beslutning om det fremtidige forsørgelsesgrundlag, med fokus på ordinært job, fleksjob, job med støtte eller uddannelse.

Der vil altid være tilknyttet en jobkonsulent, som ud over at stå til rådighed, tager sig af alt det administrative arbejde.

 

Virksomhedspraktik med henblik på at opkvalificere praktikantens faglige og personlige kompetencer.

Praktikforløbets varighed kan variere meget alt efter behov og vanskeligheder. Ofte vil et sådan forløb vare 3 måneder og opefter.  Forløbet skal være medvirkende til at opøve borgerens basale færdigheder.  Det kan være evnen til at passe et arbejde – have madpakke med, møde velsoigneret, møde til tiden, overholde aftaler og indgå i et arbejdsfællesskab. For det andet skal forløbet være med til at give borgeren større selvtillid og motivation til at komme i beskæftigelse. 

Forløbet kræver, at I har tid og lyst til at engagere Jer i en borger, der som oftest har brug for at udvikle deres personlige kompentencer. I kan få en positiv oplevelse og muligheden for evt. på sigt at få en god medarbejder. 

Der vil altid være tilknyttet en jobkonsulent eller en mentor fra FNOS, som ud over at stå til rådighed, tager sig af alt det administrative arbejde.

 

I er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail