Vilkår for en praktik

Vilkår for en praktik

Virksomhedspraktik kan foregå på både offentlige og private virksomheder.

Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik – ikke en ansættelse. Heraf følger, at praktikanten ikke er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt. Det betyder også, at der ikke udbetales løn, men at praktikanten får den ydelse, kontanthjælp, sygedagpenge osv., som vedkommende fik før forløbet. 

Dog er vedkommende omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person evt. forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail